สถิติการให้บริการประชาชน

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการขออนุญาตก่อสร้าง/ต่อเติมอาคารสิ่งก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก
6 เม.ย. 2022 13:10:00 สถิติการให้บริการประชาชน อบต.ขี้เหล็ก 249
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการขออนุญาตก่อสร้าง/ต่อเติมอาคารสิ่งก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก
ข้อมูลสรุปการรับเรื่องราวร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
14 ต.ค. 2021 13:05:00 สถิติการให้บริการประชาชน อบต.ขี้เหล็ก 101
ข้อมูลสรุปการรับเรื่องราวร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
Choose Your Color
Purchase now $17
You will find much more options for colors and styling in admin panel. This color picker is used only for demonstation purposes.
TOP