เอกสารประกาศภาษาไทย
เอกสารประกาศภาษาอังกฤษ
 

 • แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 • ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
 • การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 • นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) 
 • เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 • การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 
 • การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
 • การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 • การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 • แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 • รายงานการกำกับติดตามการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
 • รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 • มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส
 • ประมวลจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนปฏิบัติการประจำปี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 • แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 2564
 • แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 2565
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 • รายงานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รายไตรมาส
 • รายงานแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน
   
 • รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี

                    
         ข่าวสาร อบต.ขี้เหล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก นำโดย นายประมวล พิมพ...

องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก นำโดย นายประมวล พิมพ์หล่อ ร่วมประชุม เพื่อเสนอปัญหาความเดือดร้อนของประ...
     เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก นำโดย นายประมวล...

ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรถนนสายวัฒนธรรมตำบลขี้เหล็กแ...

ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรถนนสายวัฒนธรรมตำบลขี้เหล็กและกิจกรรมถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพ...
วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2566 เวลา 07.00 น.   นายประมวล พิมพ์หล่อ นายกองค์การบริหารส่...

กิจกรรม สร้างความโปร่งใสภายในหน่วยงาน สร้างค่านิยม...

กิจกรรม สร้างความโปร่งใสภายในหน่วยงาน สร้างค่านิยมในการปฏิบัติหน้าที่ และพึงปฏิบัติให้เป็นวัฒนธรรมสุ...
เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก ได้ดำเนินกิจกรรม สร้างความโปร่งใส...
ไม่พบผลลัพธ์
แสดง 1 ถึง 20 จาก 139 ผลลัพธ์
แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์
ไม่พบผลลัพธ์
ไม่พบผลลัพธ์

ผลิตภัณฑ์ในตำบล

สถานที่สำคัญ

หนังสือ/วารสาร/เอกสาร อิเล็กทรอนิกส์

คลังความรู้
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

สำนักปลัด
กองคลัง
  ไม่พบผลลัพธ์
กองช่าง
  ไม่พบผลลัพธ์
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
  ไม่พบผลลัพธ์
กองสวัสดิการสังคม
  ไม่พบผลลัพธ์

ปฏิทินงาน

Choose Your Color
Purchase now $17
You will find much more options for colors and styling in admin panel. This color picker is used only for demonstation purposes.
TOP