กิจกรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก นำโดย นายประมวล พิมพ์หล่อ ร่วมประชุม เพื่อเสนอปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเพื่อเตรียมการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น
3 เม.ย. 2023 08:37:16 กิจกรรม อบต.ขี้เหล็ก 224
     เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก นำโดย นายประมวล พิมพ์หล่อ ร่วมประชุม เพื่อเสนอปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเพื่อเตรียมการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น โ...
ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรถนนสายวัฒนธรรมตำบลขี้เหล็กและกิจกรรมถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
17 ม.ค. 2023 09:24:46 กิจกรรม อบต.ขี้เหล็ก 188
วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2566 เวลา 07.00 น.   นายประมวล พิมพ์หล่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง  ผู้นำชุมชน และพุทธศาสนิกชนช...
กิจกรรม สร้างความโปร่งใสภายในหน่วยงาน สร้างค่านิยมในการปฏิบัติหน้าที่ และพึงปฏิบัติให้เป็นวัฒนธรรมสุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก
28 ธ.ค. 2022 09:00:00 กิจกรรม อบต.ขี้เหล็ก 192
เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก ได้ดำเนินกิจกรรม สร้างความโปร่งใสภายในหน่วยงาน สร้างค่านิยมในการปฏิบัติหน้าที่ และพึงปฏิบัติให้เป็นวัฒนธรรมสุจริตขององค์การบริหารส่วน...
ดำเนินการการติดตั้งกล้องวงจรปิดและไฟฟ้าแสงสว่างเพิ่มเติมบริเวณสวนสาธารณะหนองแคน
26 ธ.ค. 2022 05:41:15 กิจกรรม อบต.ขี้เหล็ก 202
องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก ได้ดำเนินการการติดตั้งกล้องวงจรปิดและไฟฟ้าแสงสว่างเพิ่มเติมบริเวณสวนสาธารณะหนองแคน เพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนผู้มาใช้บริการสวนสาธารณะหนองแคน ใ...
งานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2565
14 พ.ย. 2022 09:01:35 กิจกรรม อบต.ขี้เหล็ก 257
#สืบสานประเพณีลอยกระทง เมื่อวันที่  8  พฤศจิกายน  2565  องค์การบริหาร ส่วนตำบลขี้เหล็ก  โดย  นายประมวล  พิมพ์หล่อ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก  ...
โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาในเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
20 ก.ค. 2022 09:00:00 กิจกรรม อบต.ขี้เหล็ก 88
โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาในเด็กปฐมวัย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขี้เหล็ก-คำเจริญ - ศูนย์พัฒนาเด็กบ้านสว่าง-หนองเสือ - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้า...
ร่วมกิจกรรม ตาม MOU บทบาทในการเกื้อหนุนระหว่างวัดและชุมชน ให้มีความสุขอย่างยั่งยืน กิจกรรมโครงการถนนสายวัฒนธรรม นำสู่ทาน ศีล และการสงเคราะห์ ณ วัดบ้านหนองแต้ หมู่ที่ 1 ตำบลขี้เหล็ก อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
8 ก.ค. 2022 16:30:00 กิจกรรม อบต.ขี้เหล็ก 305
วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565 เวลา 07.00 น.  นายประมวล พิมพ์หล่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ร่วมกับกำนัน​ผู้ใหญ่​บ้าน​ฯลฯ​  และพุท​ธ...
โครงการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ (การทำดอกไม้และผีเสื้อประดิษฐ์) ประจำปีงบประมาณ 2565
27 มิ.ย. 2022 09:00:00 กิจกรรม อบต.ขี้เหล็ก 75
รบกวนลงประชาสัมพันธ์  " โครงการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ (การทำดอกไม้และผีเสื้อประดิษฐ์) ประจำปีงบประมาณ 2565 จัดอบรมระหว่างวันที่ 23-24 มิถุนายน 2565 
โครงการถนนสายวัฒนธรรม นำสู่ทาน ศีลและการสงเคราะห์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
16 มิ.ย. 2022 18:00:00 กิจกรรม อบต.ขี้เหล็ก 1,275
วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2565 เวลา 07.00 น.   นายประมวล พิมพ์หล่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ร่วมกับอำเภอเมืองอุบลราชธานี นำโดยน...
โครงการอบรมทบทวนอาสาสมัครปศุสัตว์ตำบลขี้เหล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
23 พ.ค. 2022 15:30:00 กิจกรรม อบต.ขี้เหล็ก 268
โครงการอบรมทบทวนอาสาสมัครปศุสัตว์ตำบลขี้เหล็ก ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ โรงยิมอเนกประสงค์สนามกีฬาตำบลขี้เหล็ก อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี  
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก เพื่อประโยชน์ของประชาชน
28 เม.ย. 2022 13:20:00 กิจกรรม อบต.ขี้เหล็ก 185
วันที่ 28 เมษายน 2565 นายประมวล พิมพ์หล่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก เพื่อประโยชน์ของประชาชน
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
28 เม.ย. 2022 10:35:00 กิจกรรม อบต.ขี้เหล็ก 242
วันที่ 8 - 9 มีนาคม 2565 นายประมวล พิมพ์หล่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก มอบหมายให้นางเสาวลักษณ์ การกล้า ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขี้เหล็ก-คำเจริญ และนางจริยา ผิวพรรณ์ ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านส...
จัดกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายและเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพของบุคลากร
20 เม.ย. 2022 09:00:00 กิจกรรม อบต.ขี้เหล็ก 90
องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก จัดกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายและเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพของบุคลากร  ทุกวันพุธ เวลา 16.00 น.
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก ให้ความช่วยเหลือประชาชนได้รับความเดือดร้อนน้ำบ้านเนื่องจากฝนตกหนัก พื้นที่หมู่ 6 บ้านทุ่งคำไผ่ ตำบลขี้เหล็ก อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
24 มี.ค. 2022 17:20:00 กิจกรรม อบต.ขี้เหล็ก 198
 เมื่อวันที่ 24 มี.ค. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก โดย นายประมวล พิมพ์หล่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก พร้อมด้วย นายสุนัย สายแวว ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก และงานป้องก...
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
8 ก.พ. 2022 16:15:00 กิจกรรม อบต.ขี้เหล็ก 260
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 นายประมวล พิมพ์หล่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก อนุญาตให้นายอภัย พุทธรักษ์ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุชำนาญการ เข้าอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อ...
มอบถุงยังชีพกลุ่มเสี่ยงและสัมผัสผู้ป่วยยืนยัน COVID -19 จังหวัดอุบลราชธานี ที่กักตัวในเขตพื้นที่ ตำบลขี้เหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
3 ก.พ. 2022 17:25:00 กิจกรรม อบต.ขี้เหล็ก 179
เมื่อวันที่ 3 ก.พ. 2565 เวลา 10.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก โดย นายประมวล พิมพ์หล่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก พร้อมด้วย นางอังคณา โสมเกษตรินทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก...
โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำงบประมาณ 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
3 ก.พ. 2022 17:05:00 กิจกรรม อบต.ขี้เหล็ก 169
   เมื่อวันที่ 28 มี.ค. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก โดย นายประมวล พิมพ์หล่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล พร้อมด้วย งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก จัดทำโครง...
โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
5 ต.ค. 2021 15:05:00 กิจกรรม อบต.ขี้เหล็ก 175
โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดทำโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและการเล...
โครงการการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ ประจำปี พ.ศ. 2564
2 เม.ย. 2021 14:05:00 กิจกรรม อบต.ขี้เหล็ก 199
 โครงการการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ ประจำปี พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดทำโครงการแข่งขันกีฬาเชื่อยมคว...
โครงการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาการเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
10 มี.ค. 2021 14:55:00 กิจกรรม อบต.ขี้เหล็ก 176
 โครงการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาการเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 ณ สนามกีฬาตำบลขี้เหล็ก อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก...
Choose Your Color
Purchase now $17
You will find much more options for colors and styling in admin panel. This color picker is used only for demonstation purposes.
TOP