กิจกรรม

ธนาคารขยะบ้านหนองตอแก้ว ดำเนินการเปิดรับซื้อขยะจากสมาชิก ประจำเดือนมิถุนายน 2567
27 มิ.ย. 2024 16:00:00 กิจกรรม อบต.ขี้เหล็ก 32
ธนาคารขยะบ้านหนองตอแก้ว ดำเนินการเปิดรับซื้อขยะจากสมาชิก ประจำเดือนมิถุนายน 2567 ในวันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2567 เวลา 15.00 - 16.00 น. ณ วัดหนองตอแก้ว
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการปลูกต้นไม้
19 มิ.ย. 2024 01:58:13 กิจกรรม อบต.ขี้เหล็ก 30
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการปลูกต้นไม้ เนื่องในวันดินโลก ปี 2566  ในวันจันทร์ที่  17  มิถุนายน  2567 เวลา  13.00 น. ณ  สวนสาธารณะหนองแคน #WorldSoilDay  #วันดินโลก &...
ภาพกิจกรรม นายปรีดา  อุ่นอุดม นายอำเภอเมืองอุบลราชธานี ตรวจเยี่ยมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2567
18 มิ.ย. 2024 08:42:38 กิจกรรม อบต.ขี้เหล็ก 27
ภาพกิจกรรม นายปรีดา  อุ่นอุดม นายอำเภอเมืองอุบลราชธานี ตรวจเยี่ยมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2567
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ  พ.ศ. 2567
14 มิ.ย. 2024 08:02:53 กิจกรรม อบต.ขี้เหล็ก 41
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ  พ.ศ. 2567 ในวันอังคารที่  21  พฤษภาคม 2567 เวลา  11.00 น. ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขี้เหล็ก – คำเจริญ...
โครงการบริการเต็มที่รับชำระภาษีถึงชุมชน ประจำปี พ.ศ.2567
23 พ.ค. 2024 16:00:00 กิจกรรม อบต.ขี้เหล็ก 83
โครงการบริการเต็มที่รับชำระภาษีถึงชุมชน ประจำปี พ.ศ.2567
ดำเนินการเปิดรับซื้อขยะจากสมาชิก ประจำเดือนพฤษภาคม 2567
21 พ.ค. 2024 09:20:00 กิจกรรม อบต.ขี้เหล็ก 66
ธนาคารขยะบ้านหนองตอแก้ว ดำเนินการเปิดรับซื้อขยะจากสมาชิก ประจำเดือนพฤษภาคม 2567 ในวันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2567 เวลา 15.00 - 15.30 น. ณ วัดหนองตอแก้ว
โครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการและผู้ดูแลคนพิการสู่การสร้างรายได้ (หลักสูตรการทำขนมและอาหารว่าง)
4 พ.ค. 2024 16:00:00 กิจกรรม อบต.ขี้เหล็ก 42
โครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการและผู้ดูแลคนพิการสู่การสร้างรายได้ (หลักสูตรการทำขนมและอาหารว่าง) ในระหว่างวันที่ 2-3 พฤษภาคม 2567
ธนาคารขยะบ้านหนองตอแก้ว ดำเนินการเปิดรับซื้อขยะจากสมาชิก ประจำเดือนเมษายน 2567
23 เม.ย. 2024 13:00:00 กิจกรรม อบต.ขี้เหล็ก 83
ธนาคารขยะบ้านหนองตอแก้ว ดำเนินการเปิดรับซื้อขยะจากสมาชิก ประจำเดือนเมษายน 2567 ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 09.30 - 10.30 น. ณ วัดหนองตอแก้ว
งาน " MOI Waste Bank Week-มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ"
21 มี.ค. 2024 02:46:00 กิจกรรม อบต.ขี้เหล็ก 533
องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก ได้กำหนดจัดงาน " MOI Waste Bank Week-มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ" ในวันที่ 14 มีนาคม  2567 เวลา  13.30 น....
การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุท์แนวทางใหม่ Re-X-Ray ขยะเปียก ลดโลกร้อน องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก
13 ก.พ. 2024 09:00:00 กิจกรรม อบต.ขี้เหล็ก 360
การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุท์แนวทางใหม่ Re-X-Ray ขยะเปียก ลดโลกร้อน องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการปลูกต้นไม้ เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ  พ.ศ. 2566
25 ต.ค. 2023 09:00:00 กิจกรรม อบต.ขี้เหล็ก 51
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการปลูกต้นไม้ เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ  พ.ศ. 2566 ในวันอังคารที่  24  ตุลาคม 2566  เวลา  11.00 น. ณ สวนสาธารณะหนองแคน องค์การบริหารส่วนตำบ...
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมเจ้าหน้าที่และผลประโยชน์ทับซ้อน ปี พ.ศ.2566
24 ก.ย. 2023 16:00:00 กิจกรรม อบต.ขี้เหล็ก 43
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมเจ้าหน้าที่และผลประโยชน์ทับซ้อน ปี พ.ศ.2566
โครงการบริหารจัดการขยะในชุมชน ปี พ.ศ.2566
18 ก.ย. 2023 16:00:00 กิจกรรม อบต.ขี้เหล็ก 49
โครงการบริหารจัดการขยะในชุมชน ปี พ.ศ.2566
ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2566 ณ ถนนสายหลักบ้านสว่าง
16 ส.ค. 2023 16:00:00 กิจกรรม อบต.ขี้เหล็ก 28
ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ทำความสะอาด เก็บขยะ ปักกวาดใบไม้ ในวันศุกร์ที่  16  สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ถนนสายหลักบ้านสว่าง
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันแม่ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสว่างหนองเสือ
11 ส.ค. 2023 09:00:00 กิจกรรม อบต.ขี้เหล็ก 43
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันแม่ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสว่างหนองเสือ ในวันที่  11  สิงหาคม  2566 เวลา 08.00 น.
ประชาสัมพันธ์โครงการพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงลายป้องกันไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 
25 มิ.ย. 2023 16:00:00 กิจกรรม อบต.ขี้เหล็ก 36
ประชาสัมพันธ์โครงการพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงลายป้องกันไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2666 
ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ทำความสะอาด เก็บขยะ ปักกวาดใบไม้ ในวันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2566
7 มิ.ย. 2023 09:20:00 กิจกรรม อบต.ขี้เหล็ก 35
ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ทำความสะอาด เก็บขยะ ปักกวาดใบไม้ ในวันศุกร์ที่  7  มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก
Choose Your Color
Purchase now $17
You will find much more options for colors and styling in admin panel. This color picker is used only for demonstation purposes.
TOP