รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

สรุปแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดให้บริการงานประชาสัมพันธ์องค์การรบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก พ.ศ.2564
14 ต.ค. 2021 12:50:00 รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ อบต.ขี้เหล็ก 366
สรุปแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดให้บริการงานประชาสัมพันธ์องค์การรบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก พ.ศ.2564
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
28 เม.ย. 2021 16:15:00 รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ อบต.ขี้เหล็ก 150
องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล้ก ได้จัดทำ รายงานผลการประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก อำภอเ...
Choose Your Color
Purchase now $17
You will find much more options for colors and styling in admin panel. This color picker is used only for demonstation purposes.
TOP